Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Сдружение „Местна инициативна група „Лясковец-Стражица” обявява открит конкурс за избор на външни експерти към стратегия за местно развитие 06.03.2013 На основание Заповед на № СМР-21 / 04.03.2013 г. на Изпълнителния директор на Сдружение „Лясковец-Стражица” и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти за консултиране на проектни предложения към МИГ „Лясковец-Стражица” –прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.    

Сдружение „Местна инициативна група „Лясковец-Стражица” обявява открит конкурс за избор на външни експерти към стратегия за местно развитие