Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Община Лясковец започват строителни работи на три детски градини за внедряване на мерки за енергийна ефективност с финансиране от Международен фонд „Козлодуй” 14.08.2013 В Община Лясковец започват строителни работи на три детски градини за внедряване на мерки за енергийна ефективност с финансиране от Международен фонд „Козлодуй” В Община Лясковец стартират строително-ремонтите работи по три проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност в трите детски градини на територията на град Лясковец. Споразумението за финансиране на проектите по Международен фонд „Козлодуй” бе подписано в края на миналата година от Кмета на Община Лясковец и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Официално строително-ремонтите работи ще започнат от 19 Август 2013 г. и се очаква да приключат в рамките на пет месеца. Предвижда се проектите да се осъществят на три етапа, като първия етап ще включва ЦДГ „Славейче” – гр. Лясковец. Другите два етапа включват строително-ремонтни работи в ЦДГ „Пчелица” и ЦДГ „Радост” и се очаква да започнат в началото на м. Септември 2013 г. Целта на трите проекта е да се подобри енергийната ефективност на сгради общинска собственост в рамките на общинската образователна инфраструктура и подобряване на техническите характеристики в ЦДГ „Славейче”, ЦДГ „Пчелица” и ЦДГ „Радост” в град Лясковец. Предвижда се и в трите детски градини да бъдат извършени следните дейности: поставяне топлоизолация на стени и тавани, подмяна на дограма и съществуващи радиатори, преустройство на отоплителната инсталация, подмяна на отоплителни котли и изграждане на слънчеви инсталации за битова гореща вода. Общо 300 деца и 50 педагози от град Лясковец ще бъдат облагодетелствани от подобрените условия в трите детски градини на територията на общината. Подобряването на енергийната ефективност на общинските сгради е един от основните приоритети на работа в общинска администрация Лясковец. Според Мария Илчева, ръководител на екипа по европроекти в общината, дори и в момента се подготвят още два проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност, за които вече е договорено финансиране. Първият проект предвижда цялостна модернизация и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец, като е осигурено финансиране от Националния доверителен екофонд. Втория проект, който се подготвя от страна на екипа по европроекти е за цялостно саниране и подобряване на енергийната ефективност на сградата на общината, като предстои да се финансира от Програмата за развитие на селските райони. Като резултат от реализацията на проектите за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в град Лясковец ще се намали количеството вредни емисии на въглероден диоксид, ще се оптимизират разходите за отопление на страдите, което ще доведе до съществен принос за опазване на околната среда. Общата стойност на проектите на Община Лясковец, финансирани по Международен фонд „Козлодуй” е 900 000 лева.