Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец подписа договори с Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на два нови общински проекта 25.10.2013 Община Лясковец подписа договори с Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на два нови общински проекта На 25 Октомври 2013 г. Д-р Ивелина Гецова, Кмет на Община Лясковец подписа два договора за финансиране на общински проекти по Стратегия за местно развитие към Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”. Първият проект е на обща стойност 174 000 лева и предвижда цялостно подобряване на централните зони на две населени места на територията на общината – селата Драгижево и Джулюница. Проектът „Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец” е одобрен за финансиране по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, като целта е да се подобри физическата и жизнена среда и качеството на живот в селата Драгижево и Джулюница. В рамките на 12 месеца при изпълнение на проекта в село Драгижево се предвижда цялостно благоустрояване на централната зона и площадно пространство, обособяване на зони за отдих и зелени площи, изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години, озеленяване и възстановяване на осветление. С най-голям интерес жителите на село Драгижево очакват възстановяване на фонтана, както и изграждане на алпинеум, който да даде завършен облик на централната зона на селото. В село Джулюница също се предвижда цялостно обновяване на площадното пространство и реконструкция на паркови зони около централния площад. При реализация на проекта ще се извърши реконструкция и подмяна на настилки, изграждане на сцена-подиум за масови мероприятия, възстановяване на фонтана и обзавеждане на площада с необходимите обслужващи съоръжения - кошчета за боклук, стационарни пейки, подвижни пейки и чешма. При реконструкция на парковите зони ще бъде извършено озеленяване и изграждане на детска площадка, както и ще се монтира декоративно парково осветление. В резултат от реализацията на проекта общо над 2800 души от двете лясковски села ще имат достъп до подобрена инфраструктура, обновени зони за отдих и новоизградени детски площадки, като по този начин ще се подобри качеството на живот. Вторият проект на Община Лясковец е за изграждане на нова туристическа атракция „Местност „Светицата” – новата туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец” одобрен за финансиране по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”. Общата стойност на проекта е за 43 000 лева, като се предвиждат следните дейности: възстановяване и ремонт на съществуващото стълбище и изграждане на нови алеи за достъп до историческата местност „Светицата”, възстановяване в оригинален вид на беседка – тип „Ротонда”, изграждане на площадка „Старият параклис” с цел пресъздаване на параклис, символизиращ първата църква на града, и представляваща обект с културно историческа ценност за град Лясковец; обособяване места за отдих и развлечение на децата и ученици в местността „Светицата” и изграждане на осветление и видео наблюдение на местността „Светицата”. Според Мария Илчева, ръководител на двата проекта, благодарение на осигуреното финансиране по Стратегията за местно развитие и Програмата за развитие на селските райони, Община Лясковец ще продължи целенасочената си политика за обновяване на инфраструктурата в селата и подобряване на качеството на живот.