Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за среща по мярка МИГ04 в град Лясковец 12.02.2018 Информационно събитие - среща с потенциални бенефициенти и заинтересовани страни относно обявен прием по мярка Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” от ОПРЧР. Дата: 27.02.2018 г., вторник Място: Зала на Община Лясковец, гр.Лясковец Начален час: 10.00ч. Програма 10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците 10:30 – 12:00 ч. Представяне на „Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” – условия за кандидатстване и приложенията към тях 12:00 – 13:00 ч. Дискусия, въпроси и отговори

Покана за среща по мярка МИГ04 в град Лясковец