Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Лясковец получава финансиране по проект „Красива България” 26.02.2018 Лясковец получава финансиране по проект „Красива България” Община Лясковец спечели финансиране по проект „Детска ясла „Мир” град Лясковец - Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт и възстановяване на ограда” по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“. Проектът е подаден на 12.01.2018 г. след Решение № 344 от 28.12.2017г. на Общински съвет – Лясковец. Общо 36 проекта за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип ще се финансират през 2018 г. по Проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика. 35 от проектите са на общини, като една от тях е Община Лясковец, а един проект е на областна администрация Силистра. Проектите, които ще се финансират, са на общините Вълчи дол, Чупрене, Луковит, Лясковец, Тервел, Сърница, Ружинци, Троян, Плевен, Разлог, Иваново, Самоков, Козлодуй, Нови пазар, Велико Търново, Аксаково, Казанлък, Главиница, Венец, Столичната община, Ботевград, Бяла Слатина, Бургас, Две могили, Гулянци, Садово, Димитровград, Велики Преслав, Павликени, Банско, Гоце Делчев, Свищов, Русе, Монтана. Дейностите по проекта за лясковската Детска ясла „Мир” предвиждат благоустрояване на площадката за игра за деца до 3 години в двора на яслата, включително: ремонт и подмяна на настилки по площадки и алеи – ударопоглъщащи каучукови настилки под детските съоръжения и настилка от унипаваж по централните алеи; демонтаж на негодни съоръжения за игра, ремонт на съществуващи беседки и пейки; доставка и монтаж на три нови комбинирани съоръжения за катерене, пързаляне, пазене на равновесие, преминаване, общуване и тематични игри; две клатушки, две въртележки и съоръжение за баланс - люлеещ се мост. В дейностите по проекта влиза и ремонт за възстановяване на съществуващата ограда към прилежащите улици и по граници със съседни имоти. Към улиците ще се премахне разрушената част от оградата и ще се изгради нова с плътна част от зидани декоративни блокчета и прозирна част от възстановените метални пана. По част от границите със съседни имоти ще се подмени амортизираната негодна ограда и ще се изгради нова прозирна ограда от поцинковани оградни пана на метални колонки. Предвижданият с проекта ремонт се налага поради незадоволителното състояние на детската площадка и съоръженията за игра на детската ясла и необходимостта от привеждане на площадката в съответствие с изискванията на Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Оградата на детската ясла, прилежаща към улиците е повредена, с рушащи се участъци, лошо е състоянието на част от оградата към съседните имоти, което прави ремонта наложителен. С изпълнение на заложените дейности ще бъде осигурена сигурна, осъвременена и достъпна среда за 95 ползватели на детската ясла и 14 души персонал. Общият бюджет на проекта за детската ясла в Лясковец е 84 521 лева с включен ДДС, от които 43 951 лева собствено участие на Община Лясковец. След подписване на споразумението и избор на изпълнител, проектът трябва да бъде осъществен до края на 2018 година. С реализирането на проектите по „Красива България” в цялата страна ще се обновят и ремонтират общо 3 детски ясли, 8 детски градини и 3 училища, 3 дневни центъра за социални услуги и един център за настаняване от семеен тип, една болница и 9 сгради за обществено-административно обслужване. По проект „Красива България” през тази година ще се реновират и шест културни обекта и два обекта за спорт и отдих. Кампанията за набиране на предложения за финансиране е преминала при изключително голям интерес, отчитат от министерството. Подадени са предложения от много общински и областни администрации - с 10 на сто повече в сравнение с 2017 година, като при подбора е одобрен именно проектът на нашата община в съревнование с още близо 100 проектопредложения.