Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

НУ "Цани Гинчев" беше домакин на състезание по български език "Пиша вярно и четливо" 12.04.2018 НУ "Цани Гинчев" беше домакин на състезание по български език "Пиша вярно и четливо" Ученици и учители от лясковското Начално училище „Цани Гинчев” за първи път бяха домакини на голямо състезание по български език. Организатори на проявата са Регионалното управление на образованието - гр. Велико Търново и община Лясковец. Тази инициатива е част от дейностите на РУО - гр. В. Търново, свързани с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и е един добър пример за сътрудничество между различните институции. Съревнованието по грамотност протече под мотото „Пиша вярно и четливо“ и финалният кръг се състоя в училището-домакин, а наградите си победителите получиха лично от кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецова и от инж. Личева в лясковския Музей на градинарството. Като сътрудници при организиране на финала участваха и студенти от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, членове на кръжок „Четящият студент, четящото дете“, чийто ръководител е проф. дн Мариана Мандева. Състезанието беше предназначено за учениците от I до IV клас от училищата в община Лясковец и община Елена. Проведе се в два кръга – училищен и финален. Право на участие в първия кръг, който се състоя месец по-рано, имаха всички ученици от I до IV клас от деветте училища в двете общини – трите лясковски, двете училища в град Елена, джулюнското училище и три училища в еленските села Майско, Константин и Беброво. Разпределени бяха в четири възрастови групи - I, II, III и IV клас. За финалния кръг се класираха най-добрите - 35 ученици от всички девет училища. Финалната надпревара премина с много вълнения и положителни емоции. След провеждане на финалния кръг в НУ „Цани Гинчев“, учениците посетиха Музея на гурбетчийското градинарство в град Лясковец, където изслушаха интересна беседа за историята на градинарството, възникването и развитието му от уредника Мария Бърнева. В забавните минути „Да покажем колко знаем, докато играем“, чрез игри и викторина, учениците още веднъж демонстрираха своите знания по български език и литература. Целта на състезанието е да се създадат предпоставки за демонстриране на усвоените знания и умения по български език и литература в условията на съревнование, да се стимулира практическото приложение на знания в нови и различни от познатите ситуации, да се повиши грамотността на учениците и тяхната езикова култура, да се насърчи и поощри увереност в силите, любознателност към допълнителни страни на учебното съдържание по български език и литература. Победителите получиха купи, осигурени от община Лясковец, а освен на победителите, на всички ученици бяха връчени грамоти за участие. Грамоти получиха и сътрудниците на децата – проф. Мандева и нейните студентки Антоанета Пенова, Надежда Миткова, Цветелина Карушкова, Пламена Христова и Любов Миткова. Благодарствени адреси за добрата подготовка на учениците и постигнатите резултати получиха всички екипи начални учители от деветте училища-участници в надпреварата, както и ръководствата на училищата. Специални благодарности от ръководството на училището-домакин получи и експертът по начално образование в РУО Захаринка Чакалова за подкрепата и съдействието при организиране на събитието. Д-р Гецова – кмет на община Лясковец и инж. Розалия Личева – началник на РУО връчиха наградите на първенците, като ги насърчиха да продължават да трупат знания за родния език. Победители в групата на най-малките от първи клас, които пишат най-вярно и четливо са първокласничката Цветелина Стоянова Стоянова от НУ „Иларион Макариополски“, гр. Елена. На второ място е Иван Веселинов Вълчев от СУ „Максим Райкович“, гр . Лясковец, а трето място заслужи Симона Пламенова Пеева от СУ „Иван Момчилов“, гр. Елена. При второкласниците първо място спечели Цветина Пламенова Чергиланова от НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец. На второ място е Радослава Любомирова Петрова от СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец, а на трето място е Радослава Емилова Ралчева от НУ „Ил. Макариополски“, гр. Елена. В групата на трети клас първенец е Пламена Тодорова Георгиева от СУ „Максим Райкович“, гр . Лясковец, втора е Йоана Кирилова Китова от НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец, а на трето място остана Андреана Димитрова Чолакова от НУ „Ил. Макариополски“, гр. Елена. При най-големите от четвърти клас първо място спечели Александрина Ангелова Алексиева от СУ „Максим Райкович“, второто място е за Александра Иванова Сариева от еленското НУ „Иларион Макариополски“ и с купа за трето място се окичи Карина Ибрямова Ибрямова от НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец.