Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съветът на децата с поредица инициативи в централния парк в Лясковец 18.07.2018 Съветът на децата с поредица инициативи в централния парк в Лясковец На 24, 25 и 26 юли 2018 г. в Лясковец се организират поредица от инициативи за забавление на децата. Те ще протекат в Централен градски парк, като и в трите дни забавленията са с начало 10 часа. Мероприятията се инициират по идея на Съвета на децата, с любезното съдействие на Община Лясковец и клуб „Brown team”. Мероприятията, които Съвета на децата подготвя са насочени към деца и тийнейджъри и ще протекат под наслов „Новата страна на Ваканцията”, като инициативите ще се ръководят от представителя на Съвета на децата за нашия регион Гергана Терзиева. В специални шатри в лясковския парк в трите дни децата ще общуват, ще обменят опит помежду си и ще видят летните занимания в една нова светлина. Всички, желаещи да се включат в тридневните инициативи ще бъдат участници в Ателие Детска кухня, в което ще представят лесни и интересни кулинарни рецепти за здравословно лято. През втория ден децата ще си направят Ателие по спортно ориентиране, в което ще се проведе тренировка за начинаещи и напреднали в този спорт, а през третия ден лясковските деца ще се забавляват в Ателие за анимационни шедьоври, като основната им задача ще бъде да се запознаят с техниката Stop Motion, анимация и създаване на кратки филми. От всички излъчени представители от всяка община на територията на област Велико Търново, за член на Съвета на децата бе избрано лясковско момиче - Гергана Терзиева. Именно тя ще ръководи инициативите, които протичат в Лясковец през тези три дни. Съветът на децата дава възможност на подрастващите да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, като членовете му са с двугодишен мандат и избират помежду си председател и негов заместник. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове. Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот.