Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Лясковски ученици и учители бяха на посещение в Германия 03.12.2018 Лясковски ученици и учители бяха на посещение в Германия Ученици и учители от СУ „Максим Райкович“ град Лясковец посетиха Германия във връзка с изпълнението на Международен проект по програма "Еразъм +" , Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за иновации, финансиран от Европейската комисия. Нашите ученици, заедно с трима учители бяха в Ахаус, в Северен Рейн-Вестфалия, Германия в периода от 26 до 30 ноември. Там се осъществи първата среща по проект "Водата е живот" по програма "Еразъм+". Схемата за осъществяване на проектната програма предвижда още четири срещи с ученици и учители, като СУ „Максим Райкович“ ще бъде домакин на една от тях. Темата на посещението беше „Водите около нас“, а любезните домакини организираха посещение на водни обекти, които са от изключителна важност за региона – язовирът Gelsenwasser и природният резерват Zwillbrocker Venn. По предварително приет план всяка страна беше подготвила и презентация за страната, града и училището си. По време на посещението ученици и ръководители бяха и на уроци, както и на организирана от домакините конференция, на която се обсъдиха съвременни методи за преподаване в училище. Направен беше и обмен на опит в методиката на обучението и бе обърнато внимание на предстоящите дейности по проекта. По време на визитата си учениците се запознаха с културно-историческото наследство на партньорите от Ахаус, подобриха уменията си за комуникация на английски език и създадоха много нови приятелства със своите връстници от Германия, Литва, Португалия и Гърция, като по този начин се почувстваха част от голямото европейско семейство. По международния проект си партнират пет държави и той трябва да приключи през август 2020 година. Партньори са училища от България, Германия, Португалия, Литва и Гърция, в чиито държави са предвидени мобилности на ученици и учители за обмен на добри практики. Проектът ще спомогне за придобиването на умения и компетенции, свързани с подкрепата на критическото мислене в контекста на околната среда и природата. Ще се развие осъзнаването на учениците, че природните ресурси като водите са изчерпаеми и ограничени, ще насърчи пестеливото боравене с вода в ежедневния живот на учениците.