Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Училище "Цани Гинчев" кани за участие в пета по ред Национална изложба за ученическо творчество "ЗАЕДНО" 16.04.2021 Училище "Цани Гинчев" кани за участие в пета по ред Национална изложба за ученическо творчество "ЗАЕДНО" За пета поредна година начално училище „Цани Гинчев“ домакинства и организира Национална изложба на ученическото творчество под наслов „Заедно“. Партньори на училището са Община Лясковец, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие, Сдружение „ЗОВ България“. Организаторите обявяват поредното издание на ученическата изява и в срок до 17 май 2021 г., желаещите да участват в петата надпревара, трябва да изпратят сканираните си рисунки на имейл адрес: zaedno@nucginchev.com. Самата инициатива се радва на изключителен интерес от страна на децата, както от цяла България, така и от училища в други страни. Целите на изложбата са да популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик, да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности и да популяризира приобщаването като процес. За поредна година ученици от първи до четвърти клас ще имат право да участват, рисувайки на воля своите мечти, изразявайки мисли, чувства и светоусещане върху белия лист, развивайки творческите си заложби. Всеки участник може да представи по една рисунка на тема: „Моето любимо училище”. По регламент организаторите уточняват още, че няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване. В изпратеният имейл е нужно да има следната информация: име, презиме и фамилия на автора, възраст и клас, име на училището или друга институция, пълен и точен адрес на училището или друга институция, телефон и e-mail за контакт. Ако на ученика се оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие – това трябва да бъде отбелязано. Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това. Рисунките трябва да се изпратят в срок до 17 май на имейл адрес: zaedno@nucginchev.com - за Националната изложба на ученическото творчество „Заедно”. Жури, определено със заповед на кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова ще разгледа творбите, отговарящи на изискванията и ще класира най-изявените автори за всяка възрастова група (I клас, II клас, III клас, IV клас). В края на конкурса се класират общо дванадесет рисунки (I, II и III място за всяка възрастова група). За децата, на които се оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие, ще има поощрителни награди. След класирането, участниците ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на откриване на изложбата на официалните интернет страници на Община Лясковец и НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец.