Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Кметът на Община Лясковец издаде заповед за временни противоепидемични мерки, които влизат в сила от днес, 19 април 2021 година 19.04.2021 Кметът на Община Лясковец издаде заповед за временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец, които влизат в сила от днес, 19 април. След поредната заповед на министъра на здравеопазването за облекчаване на мерките, Общинският кризисен щаб на свое заседание взе решения, които са отразени в новата заповед на кмета. Новите акценти в заповедта са: От 19 април посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала. С новата заповед се допуска и провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма, при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от участниците. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията. Същото важи за посещенията във фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни, СПА и уелнес центрове. До 27 април преустановени остават груповите туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и груповите посещения на туристически обекти в страната. От 29 април посещенията в дискотеките, бар-клубове ,пиано барове, бар-вариетета, нощни барове също се допускат при 50% заетост на помещенията и носене на защитни маски за лице от персонала. На територията на община Лясковец Младежки дом – гр. Лясковец, Пенсионерските клубове, клубовете на инвалида, клуба на ветераните от войните и на офицерите и сержантите от запаса и резерва, могат да развиват дейността си при използване на 50% от капацитета на помещенията, при спазване на дистанция от посетителите и носене на защитни маски за лице. Посещенията в Музея на гурбетчийското градинарство също са разрешени на 50% от общия му капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице. Домашният социален патронаж и Центърът за обществена подкрепа в гр. Лясковец осъществяват дейността си при стриктно спазване на изготвените от Агенция за социално подпомагане Указания за превенция на разпространението на COVID – 19.   Подробно със заповедта може да се запознаете в прикачения файл

Заповед №826/19.04.2021 г.