Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Детска градина "Радост" приключи успешно проект „Заедно на пътя“ 03.12.2021 Детска градина "Радост" приключи успешно проект „Заедно на пътя“ Детска градина „Радост” град Лясковец успешно защити и осъществи трети проект към Общински фонд за подкрепа на местни инициативи Община Лясковец и платформа АГОРА. През 2018 година Сдружение „Училищно настоятелство при детска градина „Радост” град Лясковец се включи в първото издание и реализира проект „Да градим с мисъл и творим с чувство“, който включваше изграждане на открита сцена в двора на детската градина. През 2019 година при второто издание ДГ „Радост“ работи по проект „Да опазим децата на улицата” и с реализацията на проектното предложение бе закупена мобилна площадка по Безопасност на движението по пътищата, оборудвана с два мобилни светофара, комплект пътни знаци и детски велосипеди, дарени от родители. Придобитото оборудване по проекта помогна на децата за подготовката им и за получаване на знания за Безопасност на движението по пътищата. През настоящата 2021 година Сдружение „Училищно настоятелство при детска градина „Радост” участва в третото издание на Фонд за подкрепа на местна инициатива с проект, изготвен от активните граждани – членове на училищното настоятелство. Училищното настоятелство внесе проектно предложение „Заедно на пътя” с участието на родители, учители и граждани. Проектът беше защитен и реализиран в рамките на два месеца. Координатор бе директорът на детското заведение Габриела Иванова, а изпълнението се осъществи с помощта на доброволци – родители, учители и граждани. Целта на проекта бе надграждане и разширяване обучението на децата, свързано с безопасността на движението и получаване на практически знания за транспортна култура, като съвкупност от знания за същността и специфичните особености на пътното движение и правилата за поведение на пътя. С изграждането на външна площадка по Безопасност на движението по пътищата се активизира участието с доброволен труд отстрана на родители, учители и граждани. Родителите се включиха в подготовката на терена, при поставянето на арматурата и леенето на бетон. Други родители участваха в разчертаването и рисуването на кръстовища и прилежащите към тях пешеходни пътеки и други обекти, а трети осигуриха на децата детски колички, които допълниха автомобилния парк към дарените преди това велосипеди. С всички тези превозни средства децата участват в пътното движение като водачи, спазвайки научените правила. По този начин, чрез изградената външна площадка, децата от детската градина могат нагледно да участват и като пешеходци, и като водачи на превозни средства или като велосипедисти в пътното движение и да прилагат на практика наученото. С реализирането на проект „Заедно на пътя” се повиши гражданското участие при вземане на решения, касаещи организиране и провеждане на дейности в детската градина, което донесе бъдещи ползи в посока подобряване качеството на живот на децата. Придобитото оборудване по проекта и изградената външна площадка за обучение по пътна безопасност, са от изключителна важност и в голяма полза на децата. Наученото по проекта ще формира бъдещото им поведение, когато станат ученици и в по-дългосрочен план – вече като участници в движението по пътищата, категорична е Габриела Иванова.