Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Удължава се срокът за получаване на топъл обяд за нуждаещите се граждани от община Лясковец 06.12.2021 Удължава се срокът за получаване на топъл обяд за нуждаещите се граждани от  община Лясковец На топъл обяд в продължение на още половин година ще имат право 60 лица от община Лясковец. Потребителите на Обществената трапезария, получаващи топъл обяд в община Лясковец, ще продължат да се хранят безплатно до 30 юни 2022 година. Това стана възможно, след решение на служебното правителство, с което се дава съгласие за наддоговаряне на определения бюджет по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на крайно бедни. Нашата община е една от 194-те общини, в които се предоставя услугата и които подписват споразумение за удължаване срока на предоставянето на топъл обяд след 10 декември 2021 г., когато изтичат договорите по процедура „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. По този начин една обществено значима и необходима дейност ще продължи да се реализира без прекъсване, благодарение на което подкрепата за живеещите в лишения хора, ще продължи и в най-тежките зимни месеци. Допълнителното финансиране ще бъде осигурено в бюджета на програмата по линия на инициативата на Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 - механизъм REACT-EU. Община Лясковец, в качеството си на партньорска организация на проекта е предприела незабавни действия за подготовка на документите за удължаване срока на договора, с цел навременна подкрепа за най-уязвимите лица от общината. От 11 декември 2021 г. ще продължи да осигурява топъл обяд на 60 потребители. Стойността на проекта възлиза на 23 878,80 лв. (за 134 хранодни), като от тях 21 708,00 лв. са средства, необходими за закупуване на хранителни продукти и 2 170,80 лв. за други разходи. Стойността на един храноден остава непроменен- 2.70 лева. Потребителите получават храната, приготвена в Домашния социален патронаж, където е и раздавателният пункт за лицата от общинския център. В помещенията на клубовете на пенсионера от съставните на общината села са обособени пунктове за получаването на храната за потребителите в селата. Обядът включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично се полага десерт. Ползвателите на социалната услуга са от следните населени места на общината - от град Лясковец 26 нуждаещи се лица, по 15 ползватели от селата Джулюница и Добри дял и 4 души от село Козаревец. В община Лясковец право на топъл обяд имат хората с ниски доходи под линията на бедност, лица с трайни увреждания, хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора които поради възрастта си или налична степен на увреждане са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията и лица поставени под карантина без близки, които да им окажат подкрепа.