Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Лясковската гимназия по проект бе създадена и открита Сензорна стая 09.12.2021 В Лясковската гимназия по проект бе създадена и открита Сензорна стая Своя проект по Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива“ приключи Сдружение „Училищно настоятелство при СУ „Максим Райкович“ – гр. Лясковец“. Проектът е с наименование „Сензорна стая“, като идеята за реализирането му е резултат от желанието на екипа на училището да се обособи отделен кабинет за децата със специфични нужди за по-доброто им адаптиране в училищната среда. Идеята възниква преди повече от една година, когато в училището броят на учениците със специални образователни потребности нараства. След като специализираните училища в страната бяха закрити, с новия Закон за приобщаващото образование, децата със специални образователни потребности вече посещават общообразователните институции и така те трябва да се приспособят към училищната среда. Терминът „сензорна стая” за първи път е въведен от Мария Монтесори, италиански лекар, учен и преподавател. От гледна точка на Монтесори децата учат най-добре чрез собствения си опит, усещания и възприятия. Сензорната стая е предназначена за релаксация, енергия, обучение, развитие и е отлично средство за събуждане на сетивата чрез дейности, с които се усъвършенства фината моторика /координация на малките мускули в движенията/ и груба моторика на общата двигателна система. Чрез създаване на тази специализирана зала се допълни интериора на училището, с което от своя страна бе задоволена възникналата необходимост от обособяването на сензорен кабинет за тези деца. С реализацията на проекта бяха създадени условия за подобряване работата на учителите, специалистите и родителите на учениците със специфични нужди от първи до дванадесети клас в индивидуална форма на обучение. Закупеното оборудване и обзавеждане създаде по-добра среда за децата, а новата обстановка предразполага с удоволствие да бъдат изпълнявани образователните дейности. В сензорната стая е осигурен положителен психо-климат за нуждаещите се деца и е подобрено качеството на педагогическата услуга. Новата придобивка е изцяло в полза на учениците, като тя максимално отговаря на нуждите на настоящето - нарастващ брой ученици със затруднения в обучението и поведенческите прояви. В Дейност „Ученето е интересно” се проведоха индивидуални уроци с учениците с обучителни затруднения и поведенчески прояви. Целта на тези уроци бе да се създаде тясна връзка с мисленето и поведението на децата, за да могат те по-добре да се адаптират към училищната среда. Тридесет и трима ученици от първи до дванадесети клас работиха с автодидактични материали и интересните уроци ги мотивираха да бъдат по-активни, по-внимателни и по-концентрирани. Със заниманията в новия кабинет децата развиват сензорни и тактилни възприятия - усещания, изпитани чрез докосване. Уроците бяха полезни и за подобряване на опорно-двигателната им система и за развиване на когнитивни умения и компетенции, убедени са училищният психолог, логопедът, ресурсните учители и класните ръководители на децата, които непрекъснато работят с тях. В изпълнение на проекта си ученици, учители и училищно настоятелство проведоха и културно събитие. При откриването на сензорната стая бе организиран куклен театър „Дядовата ръкавичка“ по Елин Пелин. Актьори бяха самите ученици, подпомогнати от учителите, а гости и публика бяха родители, общността и разбира се д-р Гецова, кмет на Община Лясковец, с помощта на която се осъществяват проектите по Фонда за подкрепа на местни инициативи. „Идеята за създаването на сензорната стая ни приобщи към каузата да работим заедно за всяко дете, създаде и добра предпоставка за адаптирането и приемането на ученици от аутистичния спектър“, сподели координаторът на проекта и старши учител начален етап на основното образование Марияна Бъчварова. С изпълнение на друга дейност по проекта, а именно – с включването на родителите в „Лаборатория за родители” е подобрен и диалогът между учители и родители. Аналитичните специалисти от училището непрекъснато подпомагат родителите с насоки и подходи за работа с техните деца в домашни условия. „В тази дейност бяха включени 16 ученици на индивидуална форма и със СОП и това може да продължи и в бъдеще, след приключване на проекта, а родителите ще останат наши приятели и партньори в съвместната ни работа“, убедена е Марияна Бъчварова.