Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Представители на бизнеса взеха участие в събитие в подкрепа на Фондa за местни инициативи - Лясковец 15.02.2023 Представители на бизнеса взеха участие в събитие в подкрепа на Фондa за местни инициативи - Лясковец Община Лясковец и Сдружение „Платформа Агора“ проведоха съвместно събитие с бизнеса на територията на общината. То имаше за цел да се подкрепят тазгодишните инициативи на Фонд за подкрепа на местни инициативи. Кметът д-р Ивелина Гецова представи информация за създаването и дейността на Фондa и за проведените сесии през четирите години от създаването му през 2018 година до 2022-ра. Повод за събитието бе и обявяване началото на дарителска кампания в подкрепа на инициативите - кандидати в тазгодишната сесия на Общинския фонд. Основната цел на кампанията е да се даде шанс на повече местни инициативи да решават проблеми на общността или да сбъдват мечти за по-добър живот на жителите от общината. С постъпленията от кампанията ще се даде допълнителен стимул на активните хора в община Лясковец да вършат добри дела, независимо от кризите и трудностите на днешния ден. В рамките на събитието Емилия Лисичкова – председател на управителния съвет на Сдружение „Платформа АГОРА“ предостави информация за съвместното партньорство с Община Лясковец и за предстоящото сътрудничество, основано на споделени ценности и вече постигнати резултати. На срещата, освен представители на местния бизнес, присъстваха и председатели и секретари на общинските читалища, неправителствени организации, сдружения на собствениците на етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост, като всеки от тях даде информация за постигнатите резултати от реализираните досегашни инициативи. На срещата се акцентира и върху участието на доброволци при участието в реализацията на проектите и бяха посочени примери за опазване на постигнатото във времето, благодарение на гражданската активност и съпричастност. По време на форума бе обявена и новата сесия за набиране на проектни предложения към Фонда за 2023 година, като бе разяснено, че предстоящата сесия ще разполага с по-голям общ бюджет, отколкото през изминалите четири години на стойност 20 000 лв., от които 15 000 лв. от бюджета на Община Лясковец и 5 000 лв. от Сдружение „Платформа Агора” в рамките на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Представителите на бизнеса бяха впечатлени, как с минимум средства и с доброволчески труд, се изпълняват добри идеи от гражданите и се постигат устойчиви резултати. Отзовалите се на поканата местни бизнесмени заявиха своята принципна подкрепа при реализиране на инициативите, финансирани в рамките на Фонда за 2023 година.