Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Лясковец ново съоръжение следи за спазване ограничението на скоростта 18.09.2023 В Лясковец ново съоръжение следи за спазване ограничението на скоростта Европейската седмица на мобилността e ежегодна инициатива на Европейската комисия за устойчива градска мобилност. Тя популяризира множеството ползи за околната среда и здравето на хората, чрез насърчаване на умното придвижване и устойчивата мобилност. Кампанията започна на 16 септември и ще завърши с Ден без автомобили на 22 септември. Темата на кампанията за 2023 година е „Пестене на енергия“. Провеждат се инициативи, чиято цел е да се обърне внимание на обществеността върху личния ангажимент в грижата за опазване на околната среда и за създаване на отговорно отношение и високо екологично съзнание в хората. От 2002 година насам, Европейската седмица на мобилността цели да подобри публичното здраве и качеството на живот, като популяризира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда и устойчивия градски транспорт. Кампанията дава възможност на хората да изследват ролята на улиците в града и да експериментират с разнообразни практични решения за придвижването в населените места, с които да адресират градски предизвикателства като замърсяването на въздуха. За осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“ („Stay alive and save lives“). Община Лясковец чрез Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и КАТ – Горна Оряховица организират съвместна информационна кампания на 18-ти септември 2023 година по повод дните на безопасността на пътя. Кампанията е част от превантивната програма на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2023 година и се инициира във връзка с протичащата международна кампания на Европейската мрежа на службите на пътна полиция „ROADPOL”, както и с Европейската седмица на мобилността, която тази година е от 16 до 22 септември. В рамките на кампанията на улица „Трети март“ около 100 метра преди кръстовището на улиците „Трети март“, ул. „Павел Калянджи“ и ул. „Бузлуджа“, бе поставена радарна информационна табела за измерване скоростта на моторните превозни средства. Община Лясковец и КАТ Горна Оряховица, напомнят че ограничението на скоростта в град Лясковец е 40 км/ч, като се обръщат с апел към участниците в пътното движение за спазването на същото. Новото градско съоръжение вече отчита скоростта на всяко едно моторно превозно средство и благодари на водачите за спазеното ограничение. За надвишилите ограничението от 40 км/ч. съоръжението изписва „Намали!“. Организиращите институции се надяват, монтираната радарна информационна табела за измерване скоростта на моторните превозни средства да бъде запазена във вида, в който е поставена, за да може по-дълго време да информира участниците в движението по пътищата за спазеното от тях ограничение на скоростта в града ни, както и спазване Закона за движение по пътищата, и не на последно място - опазването живота и здравето на всички граждани! По време на кампанията бяха също раздадени и информационни брошури „Намали скоростта! Спаси живот!“ в лясковските училища - СУ „Максим Райкович“ и НУ „Цани Гинчев“. Материалите бяха раздадени от членове на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, от Общинската комисия за безопасност на движение по пътищата и от Общинската комисия за детето.

Информационни материали