Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 12 февруари 2024 г. и на заседания на постоянни комисии на 7 февруари 2024 г. 02.02.2024 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 12.02.2024 г. (понеделник) от 18:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1.Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2024 година. 2.Приемане бюджета на Община Лясковец за 2024 година.   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец за извънредното заседание на 12 февруари 2024 година: сряда – 7 февруари 2024 г.: 18:00 часа – ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1.Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2024 година. 18:10 часа – съвместно заседание на: „Всички ПК“: 1.Приемане бюджета на Община Лясковец за 2024 година.