Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Тренинг „Себепознание и пълноценно общуване“ проведоха специалисти с деца от НУ „Цани Гинчев“ 17.04.2024 Тренинг „Себепознание и пълноценно общуване“ проведоха специалисти с деца от НУ „Цани Гинчев“ Доброто междуинституционално партньорство на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец продължава чрез реализирането на превантивната ѝ програма за 2024 година. В изпълнение на програмата си комисията проведе групов тренинг с учениците от III „а“ клас на НУ „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец на тема „Себепознание и пълноценно общуване“. Тренингът се проведе от екип специалисти при Център за обществена подкрепа град Лясковец. С децата работиха психолозите Снежана Спирова и Мая Георгиева-Ганева, както и социалният работник Цветанка Цветанова и специалистът в социална услуга Велислава Сирмова. Третокласниците бяха разделени в две групи, като първо се запознаха с правилата за участие, които са от съществена полза за не дискриминиращо общуване в живота, а именно: всеки да има право на мнение; да не се прекъсват помежду си; да не се критикуват; да се спазва добрият тон на общуване; всички да участват в дискусиите и в груповата работа; да бъдат с изключени мобилни телефони. По време на работата с третокласниците специалистите от Център за обществена подкрепа използваха рисувателни техники, ролеви игри, дискусии, въпроси и отговори между участниците, с които успяха да въздействат на децата, за да научат нещо ново един за друг, да осъзнаят индивидуалните си личностни качества и особености, което оптимизира познанието и отношението към себе си, постараха се да усъвършенстват комуникативните си умения и толерантния подход в общуването. Тренингът бе подкрепен от Община Лясковец, чрез председателя и секретаря на Местната комисия, от директора на НУ „Цани Гинчев“ и от управителя на Център за обществена подкрепа. Децата получиха грамоти, които им връчиха директора на ЦОП Виолета Добрева и секретаря на МКБППМН Цветомила Берова. Те обещаха на децата да се срещат и в бъдеще на такива организирани тренинги, а също и в предстоящи дейности от превантивната програма на Местната комисия.