Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Състезание по Безопасност на движението проведоха децата от джулюнското училище 18.04.2024 Състезание по Безопасност на движението проведоха децата от джулюнското училище Състезание по Безопасност на движение по пътищата се проведе на 17 април 2024 година в ОбУ „П .Р. Славейков“, с. Джулюница. То бе подкрепено от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец в рамките на превантивната ѝ дейност за тази година. Със състезанието се откри официално новата площадка за БДП, финансирана по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Организатор бе училищната комисия по безопасност на движението и преподавателите по предмета. Безопасността на децата – участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми. Той е особено актуален днес, тъй като е пряко свързан, както с опазване живота и здравето на децата, така и с подготвянето на знаещи, културни и дисциплинирани участници в движението утре. Състезанието стартира с демонстрация на робота Всезнайко, който знае всички правила за безопасно движение по пътя и никога не греши. Последваха игри и задачи, които имаха за цел да затвърдят знанията за правата и задълженията на участниците в пътното движение като пешеходци, велосипедисти и пътници. Участниците от 1 и 2 клас имаха задача да изберат най-безопасния маршрут от училище до библиотеката, магазина и до дома си. Третокласниците и четвъртокласниците участваха във велощафета по зададен маршрут, а учениците от пети и шести клас премериха знанията си за видовете пътни знаци и тяхното значение. Естествено, най-трудната задача бе поставена на седмокласниците, които с помощта на навигацията трябваше да достигат на посочен адрес с помощта на автомобил, велосипед или пеша. Надпреварата завърши с викторина, като всички участници получиха награди, осигурени от Местната комисия при Община Лясковец. Състезанието имаше за цел да подкрепи възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя и спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подрастващите демонстрираха придобитите знания и умения за правилата за движение по пътищата, като вземаха самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътното платно.