Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в община Лясковец Статус на проекта: В процес на реализация

Източник на финансиране:
Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027

Бюджетна линия: BG05SFPR002-2.002 Основни дейности по проекта: Създаване на единна точка (фронт-офис) за информиране, консултиране и насочване на населението при ползване на различни социални услуги на местно ниво. В проекта се ще включат и общински служители, ангажирани с политиките в социалната сфера, служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Те ще преминат обучения, необходими за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по Закона за личната помощ и Закона за хората с увреждания, както и по Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги. Ще им се предостави и супервизия индивидуална и групова, съгласно Закона за социалните услуги. Период на изпълнение: 01.05.2023 - 01.05.2025 г. Обща стойност на проекта: 52 484.24 лева

Допълнителна информация:
31.05.2023 г. Информация за проекта
30.06.2023 г. Информация за проекта
31.10.2023 г. Информация за проекта
30.11.2023 г. Информация за проекта
29.02.2024 г. Информация за проекта
29.03.2024 г. Информация за проекта