Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Търгове и конкурси от 2017 година

22.12.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2425 / 22.12.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №1353, за който е отреден…

22.12.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №2424 / 22.12.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост…

21.11.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

Заповед №2059 / 20.11.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот частна общинска собственост…

13.11.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №2001 / 13.11.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години на имот частна общинска собственост…

20.10.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1776 / 19.10.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот №1232, за който е…

20.10.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1775 / 19.10.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XXIII - 1231, находящ се в кв…

20.10.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1774 / 19.10.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот №2393, за който е…

25.07.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1214 / 17.07.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот № 236018 по КВС на…

20.06.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №963 / 20.06.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ XXV - за…

29.05.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект

Заповед №852 / 26.05.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обект дрогерия в с. Мерданя.

10.04.2017

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №576 / 10.04.2017 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост представляващи УПИ XXV-2528 и XXIV-2528, кв. 106…

21.02.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №374 / 20.02.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот №000419 по КВС на…

24.01.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №167 / 24.01.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост…