Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Търгове и конкурси от 2020 година

15.12.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №2504 / 14.12.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

13.11.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №2144 / 13.11.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

12.10.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1902 / 09.10.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

11.08.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1482 / 11.08.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско…

10.06.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - УПИ VІІ-2494, в кв. 113 по ПУП-ПР на гр. Лясковец

Заповед №1084 / 10.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско…

10.06.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - УПИ X-259а, в кв. 11 по ПУП-ПР на гр. Лясковец

Заповед №1083 / 10.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско…

10.06.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - УПИ IV-1353, в кв. 67 по ПУП-ПР на гр. Лясковец

Заповед №1082 / 10.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско…

10.06.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на имот - частна общинска собственост, с идентификатор 44793.332.4

Заповед №1081 / 10.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско…