Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2015 година

22.12.2015

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 10 (отдел 246 - и, отдел 265 - х) и обект № 11 (отдел 256 - у, отдел 257 - е1, отдел 271 - ю) на територията на Община Лясковец

Заповед № 2158 / 22.12.2015 г. на кмета на Община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 10 (отдел 246 - и, отдел 265 - х) и обект № 11…

22.12.2015

Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2015-2016 г.

Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви в землището на с. Козаревец за стопанската 2015-2016 г.

16.12.2015

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от четиринадесет дни, считано от 16.12.2015 г., Общински съвет - Лясковец чрез настоящото…

16.12.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

Заповед №2116 / 16.12.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост №2532, находящ се в Промишлена зона, гр…

16.12.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

Заповед №2113 / 16.12.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот №108033, находящ се в землището на с. Козаревец.

12.12.2015

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 12.12.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и…

11.12.2015

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 10 (отдел 246 - и, отдел 265 - х) и обект № 11 (отдел 256 - у, отдел 257 - е1, отдел 271 - ю) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 2038 / 10.12.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия.3. Изисквания, на които трябва да…

11.12.2015

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед №2038 / 10.12.2015 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…

07.12.2015

Обявление ИЖС-6953 / 03.12.2015 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви уведомява:Изработен е Подробен устройствен план – План за…

07.12.2015

Обявление ИЖС-6952 / 03.12.2015 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1859 от 27.11.2015г. на Кмета на Община…

03.12.2015

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Аркус агро" ЕООД за изграждане на "Склад за селскостопански инвентар" в УПИ III-806, в квартал 15 по ПУП на с. Козаревец.

27.11.2015

Проект за Бюджет на Община Лясковец за 2016 г.

Общинска администрация представя на вниманието на обществеността проекта за Бюджет на Община Лясковец за 2016 г.

27.11.2015

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Мобилтел" ЕАД за Базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz, разположена в землището на с. Драгижево.

24.11.2015

График за провеждане на интервюта за работни места в Общинска администрация по Програма "Старт на кариерата"

График за провеждане на интервюта за работни места в Общинска администрация по Програма "Старт на кариерата" - Процедура 2015 г., на 02.12.2015 г. в Зала на Общинския…

17.11.2015

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от четиринадесет дни, считано от 17.11.2015 г., Общински съвет - Лясковец чрез настоящото…

13.11.2015

Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

На основание заповед № ОХ-708 / 09.11.2015 г. на Министъра на отбраната на Република България, са обявени длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили…

13.11.2015

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Костадин Христов за промяна на отреждането на УПИ XIV в квартал 4, по плана на гр. Лясковец от "за магазин и гаражи" в…

06.11.2015

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX - 1615, кв. 35, гр. Лясковец" от Цветан Бенков. 

06.11.2015

Обявление ИЖС-6103 / 28.10.2015 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1634 от 27.10.2015 г. на Кмета на…

03.11.2015

Обява за инвестиционно намерение от "Босса-Ауто" ООД

Обява за инвестиционно намерение "Обособяване на площадка за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС" от "Босса-Ауто" ООД.

02.11.2015

Прием на документи на кандидати за заемане на длъжностите „Социален асистент“ и „Домашен санитар”

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

02.11.2015

Прием на документи на кандидат-потребители на почасови услуги „Социален асистент“ или „Домашен помощник“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

01.11.2015

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 1 ноември 2015 г.

Приложеният файл съдържа Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 1 ноември 2015 г., по секции в община…

28.10.2015

Заповед във връзка с провеждането на избори за кмет на кметство Добри дял на 01 ноември 2015 г.

Приложения файл съдържа Заповед № 1642 / 28.10.2015 г. във връзка с провеждането на избори за кмет на кметство Добри дял на 01 ноември 2015 г.

28.10.2015

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2015-2016 г.

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви в землищата на гр. Лясковец, с. Драгижево и с…

28.10.2015

Апел във връзка с наближаващата задушница

Уважаеми съграждани,Във връзка с наближаващата задушница на 07.11.15 г. (събота) от 11 часа и с цел оползотворяване на благоприятното време Ви приканвам да почистите…

26.10.2015

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжности в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

Приложеният файл съдържа списък на класираните кандидати за заемане на длъжности за експерти / специалисти за Звено за почасово предоставяне на услуги за социално…

22.10.2015

Заповед относно продажбата на алкохол във връзка с изборите на 25.10.2015 г.

Приложения файл съдържа Заповед № 1591 / 19.10.2015 г. за забрана продажбата и сервирането на спиртни напитки във връзка с провеждането на национален референдум и…

22.10.2015

Обявление ИЖС-5918 / 19.10.2015 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1574 от 14.10.2015г. на Кмета на Община…

22.10.2015

Обявление ИЖС-5838 / 13.10.2015 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1564 от 12.10.2015 г. на Кмета на…

22.10.2015

Списък на допуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

Приложеният файл съдържа списък на допуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжности за експерти / специалисти за Звено за почасово предоставяне на услуги…

21.10.2015

Информация относно прием на документи на кандидати за длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

Информация относно прием на документи на кандидати за заемане на длъжностите „Технически секретар“, „Социален работник”, „Медицинска сестра” и „Психолог”…

20.10.2015

Обръщение на Пресцентъра на МВР за запознаване на гражданите, чрез разпространяване по местата, където са изложени избирателните списъци и по избирателни секции

Приложеният файл съдържа обръщение на Пресцентъра на МВР за запознаване на гражданите, чрез разпространяване по местата, където са изложени избирателните списъци…

19.10.2015

Контакти на Районна прокуратура Г. Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите

Приложеният файл съдържа списък на телефони и ел. адрес на Районна прокуратура Г. Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на…

14.10.2015

Обява за инвестиционно намерение от "Босса-Ауто" ООД

Обява за инвестиционно намерение "Преустройство на съществуващ имот за авторемонтни дейности в площадка за разкомплектоване на автомобили" от…

14.10.2015

Информация за инвестиционно предложение

Информация за инвестиционно предложение за Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.

14.10.2015

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Приложеният файл съдържа Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., по секции в община…

14.10.2015

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Приложеният файл съдържа Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., по секции в община…

07.10.2015

Съобщение на вниманието на жителите на гр. Лясковец, гласуващи в Пета избирателна секция

Община Лясковец уведомява всички граждани, гласуващи в пета секция (досега в кино „Христо Ботев"), че съгласно Заповед №1315 / 02.09.2015 г. на Кмета на Община…

06.10.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

Заповед №1545 / 06.10.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот №108031, находящ се в землището на с. Козаревец.

06.10.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1544 / 06.10.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален номер №1231.

01.10.2015

Обява за прием на документи на кандидати за заемане на длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

29.09.2015

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания…

28.09.2015

Уведомление за инвестиционно предложение от "БРОТ МЕЛ" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение "Склад за продукти за растителна защита, торове и семена" от "БРОТ МЕЛ" ЕООД.

28.09.2015

Информационен лист за национален референдум, насрочен за 25 октомври 2015 г.

Приложеният файл съдържа Информационен лист за национален референдум, насрочен за 25 октомври 2015 г., с въпрос "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно…

25.09.2015

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 9, отдел 237 - "з" и отдел 239 - "д2"

Заповед №1479 / 25.09.2015 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 9, отдел 237 - "з" и отдел 239 - "д2".

24.09.2015

Избирателни списъци - Част II за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Приложеният файл съдържа Избирателни списъци - Част II за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., по секции в община Лясковец.

17.09.2015

Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комититети на територията на община Лясковец

Със заповед № 1435 / 17.09.2015 г., във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, се определят местата за поставяне на агитационни материали от…

17.09.2015

Заповед за откриване на предизборна кампания във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове

Със заповед №1436 / 17.09.2015 г., във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове, се поставя началото на предизборната кампания на 25 септември 2015…

16.09.2015

Обява за инвестиционно предложение от "Армако" АД

Обява за инвестиционно предложение за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на "Предприятие за производство на машиностроителни детайли…

16.09.2015

Обява за инвестиционни предложения от Агенция "Пътна инфраструктура"

Обява за инвестиционни предложения за основен ремонт на пътни обекти от Агенция "Пътна инфраструктура".

16.09.2015

Обява за вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

Военно окръжие - Велико Търново със съдействието на Община Лясковец съобщават, че със заповеди на Министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за приемане…

12.09.2015

Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец

Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец, които ще се проведат на 18.09.2015 г. от 14:00 часа в сградата…

12.09.2015

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2") на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 1400 / 12.09.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия.3. Изисквания, на които трябва да…

12.09.2015

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед №1400 / 12.09.2015 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…

12.09.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №1399 / 12.09.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на част от имот публична общинска собственост.

12.09.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №1398 / 12.09.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на част от имот публична общинска собственост.

12.09.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №1397 / 12.09.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на част от имот публична общинска собственост.

12.09.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1396 / 12.09.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост.

11.09.2015

Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Приложеният файл съдържа избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., по секции в община Лясковец.

11.09.2015

Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Приложеният файл съдържа избирателните списъци за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., по секции в община Лясковец.

09.09.2015

Обява за инвестиционно предложение

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, за следното инвестиционно…

04.09.2015

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на национален референдум

Със заповед №1338 / 04.09.2015 г., във връзка с провеждане на национален референдум, се определят местата за обявяване на избирателните списъци в община Лясковец.

04.09.2015

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове

Със заповед №1317 / 02.09.2015 г., във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове, се определят местата за обявяване на избирателните списъци в…

04.09.2015

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на национален референдум

Заповед №1316 / 02.09.2015 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

04.09.2015

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове

Заповед №1315 / 02.09.2015 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

03.09.2015

Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 1325 / 03.09.2015 г. за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, на територията на община Лясковец, обект № 8…

31.08.2015

Съобщение съгласно чл. 75 и чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 75 и чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за изменение и продължаване срока на действие на…

31.08.2015

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №1292 / 28.08.2015 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2015 / 2016 г. на…

28.08.2015

Обява за временна организация на движението

Община Лясковец уведомява жителите и гостите на общината, че във връзка с провеждането на „Скариада.BG” край манастир „Св. св. Петър и Павел” движението на…

27.08.2015

Заповед за прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 1286 / 27.08.2015 г. за прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, на територията на община Лясковец, обект № 9: отдел 237 -…

19.08.2015

Покана за консултации за определяне състава и структурата на ОИК в община Лясковец

Покана за консултации за определяне състава и структурата на ОИК в община Лясковец, които ще се проведат на 24.08.2015 г. от 14:30 часа в сградата на Общинска…

18.08.2015

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

Заповед № 1225 / 18.08.2015 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, представляващи ниви, находящи се в…

17.08.2015

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, б. "ж" и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр…

17.08.2015

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2") на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 1223 / 17.08.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия. 3. Изисквания, на които трябва да…

17.08.2015

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 1223 от 17.08.2015 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…

13.08.2015

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 8 (отдел 241 - „м”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 1209 / 13.08.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия.3. Изисквания, на които трябва да…

13.08.2015

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 1209 от 13.08.2015 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…

12.08.2015

Обява за инвестиционно предложение

 

11.08.2015

Заради ремонт на улица се въвежда временна организация на движението по "Стойчо Куркев"

 Община Лясковец уведомява гражданите, че във връзка с изпълнението на обект: „Изграждане на канализация, улично осветление и реконструкция на улица „Атанас…

11.08.2015

Протокол за извършена проверка във връзка със Заповед № 1071 / 23.07.2015 г. на Кмета на Община Лясковец

 

11.08.2015

Информация относно съобщение от Ситуационен център на МВнР на Република България

 

07.08.2015

Пожарната предупреждава за опасност от пожари

Червен код за опасност от пожари е обявен за Югоизточна България. Кодът е в сила за област Ямбол, Стара Загора, Хасково, Сливен, Ямбол, Бургас, Шумен, Варна и Добрич…

06.08.2015

График за провеждане на срещи във връзка със споразуменията за землищата на община Лясковец

Община Лясковец и Общинска служба по земеделие - Лясковец уведомяват собствениците и ползвателите на земеделски земи, че е изготвен график за провеждане на срещи…

06.08.2015

Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 г.

Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи…

06.08.2015

Обявява за заседание на комисията за споразуменията за землището на град Лясковец

Протокол за обявяване на заседание на 13.08.2015 г. от 10:00 часа на комисията за споразуменията за землището на град Лясковец.

06.08.2015

Обява за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

Община Лясковец и Общинска служба по земеделие, уведомяват всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации и заявления по чл. 69 и чл…

03.08.2015

Уведомление за инвестиционно предложение от "Тодор Дамянов - МД" ООД

Уведомление за инвестиционно предложение от "Тодор Дамянов - МД" ООД за изграждане на колектор за отвеждане на дъждовни води и заустването им чрез съществуващ…

30.07.2015

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение за промяна на границата на УПИ VIII167 в квартал 67 - по имотните граници и установяване на свързано допълващо застрояване между два…

28.07.2015

Предстои сезона на пожарите - какви превантивни мерки трябва да вземем?

Със заповед на Областен управител Велико Търново времето от 25.04.15 г. до 30.10.2015 г. е определено за пожароопасен сезон в горските територии, находящи се в област Велико…

23.07.2015

Обява относно спазване правилата и нормите за противопожарна безопасност при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи

 

22.07.2015

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Лясковец

 

20.07.2015

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Аутокар" ЕООД, за промяна отреждането на УПИ XI77 в квартал 16 по плана на гр. Лясковец - за ниско жилищно застрояване - в УПИ…

15.07.2015

Информационен материал на ЦИК относно Избори за общински съветници и кметове - 2015 г.

Информационен материал на Централната избирателна комисия относно предстоящите през октомври 2015 г. Избори за общински съветници и кметове.

10.07.2015

Уведомление за инвестиционно намерение от "Кехлибар" ООД

Уведомление за инвестиционно намерение от "Кехлибар" ООД - изграждане на силозно складово стопанство за съхранение на зърно в УПИ VI в квартал 127 по плана на гр…

02.07.2015

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение за рехабилитация на съществуващ трафопост №2/АРЗ "Победа" / и изграждане на кабелно ел.захранване СрН на същия трафопост…

02.07.2015

Обява относно разяснителната кампания на ЦИК във връзка с предстоящите местни избори

Обява за среща, част от разяснителната кампания на ЦИК, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове през 2015 г.

30.06.2015

Списък на имоти за индивидуално ползване от собственици или ползватели на пасищни селскостопански животни

Списък на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване (НТП) - пасища, мери, за индивидуално ползване от собственици или ползватели на пасищни…

23.06.2015

Обява за временна организация на движението

Община Лясковец уведомява жителите и гостите на общината, че във връзка с провеждането на „Петропавловски събор на народното творчество” на поляните край…

22.06.2015

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение "Изграждане на "Склад за маломерни бетонови изделия и инвентар" от "Аркус-строй" ЕАД.

17.06.2015

Обява във връзка с отмяната на втори прием на документи от кандидат-потребители през месец юни 2015 г. по Проект "Нови възможности за грижа"

ОБЯВА Съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05М9ОР001-2.2015.001-С0001 „Нови възможности за грижа“, Приложение I „Описание на проектното…

17.06.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед № 804 / 17.06.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот публична общинска собственост…

15.06.2015

Съобщение относно откупуване на гробни места с право на гробоползване в гробищния парк на гр. Лясковец

Община Лясковец съобщава, че са номерирани гробните места в 13-ти, 16-ти и 17-ти сектор на Гробищен пак Лясковец. Гражданите могат да откупят наследствено гробно място…

10.06.2015

Обява за временна организация на движението

Обява за въведена временна организация на движението във връзка с провеждането на планинско състезание "Раховец Лясковец 2015" на 20 и 21 юни 2015 г.

09.06.2015

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в ПИ №008005, м. "Гойчето", землище на с. Джулюница" от "Соларни…

09.06.2015

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в ПИ №008005, м. "Гойчето", землище на с. Джулюница".

02.06.2015

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема "Младежка заетост"

Обява на Дирекция "Бюро по труда " - гр. Г. Оряховица относно схема "Младежка заетост" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.

27.05.2015

Обявление ИЖС-3168 / 22.05.2015 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 656 от 20.05.2015г. на Кмета на Общината…

26.05.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед № 691 / 26.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2015/2016 година на…

21.05.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

Заповед № 673 / 21.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост, находящ се…

21.05.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

Заповед № 669 / 21.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост, находящ се…

21.05.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот частна общинска собственост

Заповед № 666 / 21.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 стопански години за създаване на трайни насаждения на…

20.05.2015

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини на територията на община Лясковец

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини на територията на община Лясковец, относно третиране на пшеница с препарат Фалкон 460 ЕК.

13.05.2015

Предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец”

На основание с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец…

13.05.2015

Проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец

На основание с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец…

13.05.2015

Проект на „Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Лясковец”

На основание с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец…

13.05.2015

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 13.05.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и…

11.05.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №596 / 11.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот частна общинска собственост, находящ се в…

05.05.2015

Обявление ИЖС-2630 / 29.04.2015 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.150, ал.8 във връзка с чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава, че съгласно Решение № 571…

04.05.2015

Заповед за въвeждане вpeмeннa opгaнизaция нa движeниeтo пpи пpoвeждaнe нa „Национален събор на овцевъдите в България”

Заповед №551 / 04.05.2015 г. за въвeждане вpeмeннa opгaнизaция нa движeниeтo пpи пpoвeждaнe нa „Национален събор на овцевъдите в България”.

04.05.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект частна общинска собственост

Заповед №545 / 30.04.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обект частна общинска собственост…

29.04.2015

Заповед за определяне на изпълнител на дейността по отглеждане на горски култури

Заповед №522 / 28.04.2015 г. за определяне на изпълнител на дейността по отглеждане на горски култури на територията на с. Джулюница, в обект №230, отдел 241, подотдел…

29.04.2015

Уведомление за инвестиционно предложение от "Мобилтел" ЕАД

Уведомление за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща базова станция в станция с честотен обхват 900-2100 MHz №VTR0026_Камбанарията, находяща се в…
Статут на Петропавловския събор на народното…

16.04.2015

Статут на Петропавловския събор на народното творчество

През 1993 г. общини Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец възобновиха Петропавловския събор на народното творчество - една няколкократно прекъсвана традиция…

14.04.2015

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейността отглеждане на двугодишни тополови издънки, чрез изсичане, кастрене на стоящи дървета, на територията община Лясковец, в обект № 230, отдел 241, подотдел „ф”

Съдържание:  1. Копие от Заповед № 465 / 14.04.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на открит конкурс. 2. Условия за провеждане на открит конкурс. 3…

14.04.2015

Заповед за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността по отглеждане на горски култури

Заповед №465 / 14.04.2015 г. за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността по отглеждане на горски култури на територията на с. Джулюница, общ. Лясковец, в…

03.04.2015

Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център…

31.03.2015

Общинска администрация Лясковец въвежда комплексно административно обслужване

В изпълнение на § 12, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ бр. 27 от 25 март 2014 г.) от 25…

27.03.2015

Обява за стартиране на набирането на ползватели и лични асистенти за социална услуга „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа”

Община Лясковец уведомява, че от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. стартира процедура на първи етап по набирането на ползватели и лични асистенти за социална услуга „Личен…

25.03.2015

Заповед за прекратяване на открит конкурс за възлагане на дейността по отглеждане на горски култури

Заповед №357 / 25.03.2015 г. за прекратяване на открит конкурс за възлагане на дейността по отглеждане на горски култури на територията на с. Джулюница, общ. Лясковец, в…

19.03.2015

Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи за стопанската 2014-2015 г.

Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи в землището на с. Джулюница за…

19.03.2015

Заповед за въвeждане вpeмeннa opгaнизaция нa движeниeтo пpи пpoвeждaнe нa „Дpaг шaмпиoнaт зa кyпaтa нa Бългapия 2015 г.”

ЗАПОВЕД № 331 / 19.03.2015 г.На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с постъпила от Мото клуб…

18.03.2015

Обявление ИЖС-1601 / 16.03.2015 г.

На основание чл. 124б, ал. 3, по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:Със Заповед № ОА04-1325…

16.03.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед № 297 / 16.03.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост в землището на с. Джулюница.

12.03.2015

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново

Регионалната програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и Златарица е…

11.03.2015

Покана за провеждане на обществено обсъждане на Отчет на бюджет 2014 година

На основание чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.26 ал.1 от Наредба за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския…

10.03.2015

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2015 г., между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

ЗАПОВЕД № 217 / 25.02.2015 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 41а, ал. 3 и ал. 9 от Закона за…

10.03.2015

Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи за стопанската 2014-2015 г.

Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи в землището на с. Драгижево за…

27.02.2015

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол № 3 от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 25.02.2015 г.

26.02.2015

Заповед за определяне на изпълнител на дейността по отглеждане на горски култури

Заповед №205 / 24.02.2015 г. за определяне на изпълнител на дейността по отглеждане на горски култури на територията на с. Джулюница, в обект №203, отдел 241, подотдел…

24.02.2015

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №203 / 24.02.2015 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, находящи се в землището на…

23.02.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

Заповед №196 / 23.02.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот №000678.

17.02.2015

Обява за приемане на резервисти чрез провеждане на конкурс във ВВС и ВМС

На основание Заповед № ОХ-104 / 06.02.2015 г. на Министъра на отбраната на Република България, са обявени длъжности за приемане на резервисти във военните формирования…

16.02.2015

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 6, отдел 239, подотдел "д1"

Заповед №178 / 16.02.2015 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 6, отдел 239, подотдел "д1".

16.02.2015

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Костимял 2 - Долен”, гр. Лясковец

Община Лясковец на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, б. „а” и „г” от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка с вх. №…

13.02.2015

Информация за инвестиционно предложение

Информация за инвестиционно предложение с цел обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци, преди предаването им на лицензирани фирми.

13.02.2015

Съобщение относно провеждането на конкурса „Европейско дърво на годината 2015”

Във връзка с получено в общинска администрация писмо, с вх. № ИЖС-821/12.02.2015 г. от Кметство Арчар, област Видин, относно провеждането на международният европейски…

12.02.2015

Уведомление във връзка с предстоящи избори за общински съветници и кметове на общини

Общинска администрация Лясковец уведомява гражданите, че за да упражнят правото си на глас, лицата с настоящ адрес в чужбина е необходимо да заявят адресна…

09.02.2015

Съобщение във връзка със стартиране на система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци

В изпълнение изискванията на екологичното законодателство и сключени договори за сътрудничество с организации по оползотворяване на територията на община…

09.02.2015

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейността отглеждане на двугодишни тополови издънки, чрез изсичане, кастрене на стоящи дървета, на територията община Лясковец, в обект № 230, отдел 241, подотдел „ф”

Съдържание: 1. Копие от Заповед № 142 / 05.02.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на открит конкурс. 2. Условия за провеждане на открит конкурс.3…

09.02.2015

Заповед за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността по отглеждане на горски култури

Заповед №142 / 05.02.2015 г. за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността по отглеждане на горски култури на територията на с. Джулюница, общ. Лясковец, в…

06.02.2015

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Черни мост”, с. Мерданя и с. Драгижево

Община Лясковец на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, б. „а” и „г” от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка с вх. № ИЖС -…

05.02.2015

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца

На основание заповед № ОХ-534 / 30.07.2014 г. на Министъра на отбраната на Република България, са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица…

29.01.2015

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 106 / 29.01.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия. 3. Изисквания, на които трябва да…

29.01.2015

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 106 от 29.01.2015 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…

28.01.2015

Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 103 / 28.01.2015 г. за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, на територията на община Лясковец, обект № 6…

28.01.2015

Обява за провеждане на конкурс за най-добро домашно вино

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ОБЯВЯВА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ - ТРИФОН ЗАРЕЗАН Конкурс „Най-хубаво домашно вино”Конкурсът „Най-хубаво домашно вино” ще се проведе на 13…

26.01.2015

Обявление ИЖС-464 / 26.01.2015 г.

Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на село Мерданя в обхват…

26.01.2015

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Лясковец

Уведомление за инвестиционно предложение: Проект „Изграждане на канализация, улично осветление и реконструкция ул. „Атанас Качамаков”, между о.т. 2012 до о.т. 2011…

26.01.2015

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Лясковец

Уведомление за инвестиционно предложение: Проект „Изграждане на отводнително съоръжение за повърхностни води на ул. „Рила”, от о.т. 118 през о.т. 120 и заустване в…

26.01.2015

Обявление ИЖС-439 / 24.01.2015 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 83 от 22.01.2015 г. на Кмета на…

19.01.2015

Съобщение във връзка със стартиране на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Община Лясковец Ви уведомява, че във връзка със стартиране на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" и…

15.01.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №48 / 15.01.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост УПИ ХХХV-общ., в кв. 98 по ПУП-ПР на гр…

15.01.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №47 / 15.01.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с №000697, находящ се в землището на гр…

14.01.2015

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 15.01.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за определяне размера на…

14.01.2015

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 15.01.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и…

12.01.2015

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 29 / 12.01.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия.3. Изисквания, на които трябва да…

12.01.2015

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 29 от 12.01.2015 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…

08.01.2015

Уведомление за инвестиционно предложение от "Комунални услуги 33" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци от "Комунални услуги 33" ЕООД.