Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Обяви от 2023 година

05.06.2023

Съобщение до представителите на местния бизнес във връзка с изложение в град Подгорица, Черна гора

Община Лясковец уведомява представителите на местния бизнес, че през месец септември 2023 година ще се проведе изложение за представяне на български храни и напитки…

30.05.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 30.05.2023 г.

30.05.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

29.05.2023

Обявление №М-1768 #1 / 18.05.2023 г., обнародвано в „Държавен вестник“ на 26.05.2023 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план - …

23.05.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 23.05.2023 г.

22.05.2023

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда - публична общинска собственост

Заповед №1028 / 19.05.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на сграда с идентификатор 44793.315.1.2 - публична…

17.05.2023

Оценени са творбите на участвалите ученици в конкурса за рисунка "Фолклорните традиции в моя роден край"

Оценяваща комисия с председател доц. д-р Цанко Стефанов разгледа всички рисунки и класира най-добрите творби в тазгодишния конкурс за ученическа рисунка…

16.05.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.05.2023 г.

15.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Хидротерм 2020" ЕООД и "Агробио 21" ЕООД за изграждане на предприятие за съхранение и преработка на зеленчуци в…

15.05.2023

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: Служител „Информация“ по проект: № BG05SFPR002-2.002-0100-C01 „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в община Лясковец“

Във връзка с реализацията на проект №BG05SFPR002-2.002-0100-C01 „Укрепване на общинския капацитет за качествени и достъпни социални услуги в община Лясковец“, финансиран…

12.05.2023

Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с Празника на село Драгижево и провеждането на IV Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и танцуваме“

Заповед №969 / 11.05.2023 г. за въвеждане на временна организация на движението в село Драгижево, на 20 май (събота), от 9:30 ч. до 16:30 часа, чрез затваряне за движение на…

11.05.2023

Съобщение за въвеждане на временна организация на движението по път от общинската пътна мрежа в село Козаревец

Община Лясковец уведомява, че се въвежда временна организация на движението (ВОД) при извършване на строително-ремонтни работи на обект: „Смяна на съществуваща…

10.05.2023

Обявление №М-1477 #1 / 05.05.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 897 от 05.05.2023 г. на Кмета на…

10.05.2023

Обявление №М-1379 #1 / 09.05.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 572 по Протокол № 72 от заседание…

09.05.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 09.05.2023 г.

09.05.2023

Национална кампания на Асоциация за инсулт и афазия "Живот след инсулт" по повод Европейски ден за информираност за инсулта

Община Лясковец застава отново зад пострадалите от инсулт и техните близки, като се присъединява към Националната кампания „Живот след инсулт“ по повод 09.05.2023 г. -…

03.05.2023

Съобщение във връзка с подаването на предложения за удостояване със звания „Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин” на Община Лясковец

Във връзка с внасянето на предложения относно удостояване със званията Почетен гражданин и носител на Годишната награда на Община Лясковец - звания, които по…

03.05.2023

Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с провеждането на „Национален събор на овцевъдите в България”

Заповед №850 / 26.04.2023 г. за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на „Национален събор на овцевъдите в България”, чрез затваряне за…

28.04.2023

Обявление №М-1564 #1 / 28.04.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 870 от 28.04.2023 г. на…

28.04.2023

Съобщение във връзка с извършване на профилактика на сигнализационна система

Уважаеми съграждани,Община Лясковец Ви уведомява, че на 2 май 2023 година ще се извърши профилактика на сигнализационната система. Сирените /сигнализационната…

25.04.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 25.04.2023 г.

25.04.2023

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-310 / 19.04.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за…

25.04.2023

Обща информация относно ограничителните мерки на Европейския съюз

Обща информация относно ограничителните мерки на Европейския съюз, изготвена с цел постигане на единен и координиран подход относно информираността на…

24.04.2023

Обявление №М-795 #2 / 24.04.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 829 от 24.04.2023 г. на Кмета на…

24.04.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

18.04.2023

Обявление за три свободни работни места за длъжността: „Контрольор - охранител” по проект: „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г.

Във връзка с реализацията на проект „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по процедура за подбор на…

18.04.2023

Обявление за едно свободно работно място за длъжността: „Общ работник” по проект: „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г.

Във връзка с реализацията на проект „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по процедура за подбор на…

18.04.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 18.04.2023 г.

13.04.2023

Обявление №М-2567 #2 / 13.04.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 785 от 13.04.2023 г. на Кмета на…

13.04.2023

Обявление №М-490 #1 / 13.04.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение №554 по Протокол №71 от заседание…
Статут на конкурс за рисунка "Фолклорните традиции…

13.04.2023

Статут на конкурс за рисунка "Фолклорните традиции в моя роден край"

Община Лясковец приема до 5 май 2023 година творби на учениците, желаещи да се включат в петото издание на Областния конкурс за рисунка "Фолклорните традиции в моя…

13.04.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

13.04.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

11.04.2023

Протокол за определяне на системата за определяне на резултатите и коефициентите при провеждане на конкурс за длъжността: Началник на отдел „Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец

Протокол от заседание на конкурсната комисия, назначена със Заповед №719 / 03.04.2023 г. на Кмета на Община Лясковец, проведено на 07.04.2023 г.

07.04.2023

Уведомление до допуснатия кандидат в обявения конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец

Уведомление по чл. чл. 21, ал. 8 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:На основание чл. 21, ал. 8 от Наредба за провеждане…

06.04.2023

Покана за пресконференция по проект „Грижа в дома в община Лясковец“

Уважаеми дами и господа, във връзка с изпълнението на Проект №BG05SFPR002-2.001-0150-C01-„Грижа в дома в община Лясковец“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“…

06.04.2023

Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с провеждането на "Великденски фестивал - Лясковец 2023"

Заповед №741 / 05.04.2023 г. за въвеждане на временна организация на движението за периода от 12.04.2023 г.- 17.04.2023 г., поради провеждането на празнични мероприятия и…

05.04.2023

Съобщение за въвеждане на временна организация на движението между селата Джулюница и Бряговица

Община Лясковец уведомява за въвеждането на временна организация на движението (ВОД) при извършване на строително-ремонтни работи на обект: „Нивелации на…

04.04.2023

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани във военни формирования от Военноморските сили след провеждане на конкурс

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ОХ-225/22.03.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 195 (сто деветдесет и пет) вакантни…

31.03.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-364/22.03.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 4 (четири)…

29.03.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 28.03.2023 г.

27.03.2023

График за получаване на изборните материали на СИК от РИК и Общинска администрация при Община Лясковец в предизборния ден за провеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

График по Секционни избирателни комисии за получаване на изборните материали в предизборния ден - 1 април 2023 година (събота) от РИК и Общинска администрация при…

24.03.2023

Заповед във връзка с провеждането на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

Заповед №609 / 21.03.2023 г. във връзка с провеждането на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

23.03.2023

Обучение на членовете на секционно избирателните комисии от представители на Районна избирателна комисия - Велико Търново във връзка с провеждането на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

Във връзка с провеждането на избори за народни представители, насрочени на 2 април 2023 година, уведомяваме всички членове на секционно избирателни комисии, че на 28…

23.03.2023

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно…

23.03.2023

Обява за провеждане на конкурс във военно формирование 54800 - Национална гвардейска част, за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-147/13.03.2023 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 50 (петдесет) вакантни…

22.03.2023

Заповед на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за изменение на заповед за одобряване на споразумението за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Джулюница

Заповед №ПО-09-311-1 / 21.03.2023 г. на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за изменение на Заповед №ПО-09-311 / 27.09.2022 г. по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и…

22.03.2023

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., по избирателни секции в община Лясковец.

21.03.2023

Обявление №М-907 #1 / 21.03.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 611 от 21.03.2023 г. на Кмета на…

21.03.2023

Обявление №М-614 #2 / 21.03.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 612 от 21.03.2023 г. на Кмета на…

21.03.2023

Обявление за едно свободно работно място за заемане на длъжността: „общ работник” по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01

Във връзка с реализацията на проект „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 по Програма…

21.03.2023

Обявление за две свободни работни места за заемане на длъжността: „Технически сътрудник” по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01

Във връзка с реализацията на проект „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 по Програма…

21.03.2023

Обявление за едно свободно работно място за заемане на длъжността: „Аниматор” по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01

Във връзка с реализацията на проект „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 по Програма…

21.03.2023

Справка за постъпилите мнения, становища и предложения във връзка с проекта за Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ново, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Проектът на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ново, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет е публикувани…

21.03.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа, Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

20.03.2023

Годишен списък за 2023 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища на Община Лясковец под наем

Утвърден Годишен списък за 2023 г. на основание чл. 14, ал. 2 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински…

17.03.2023

Община Лясковец обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда по одобрен проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Община Лясковец обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги и психологическа подкрепа в домашна…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Шофьор” по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Технически сътрудник“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален работник“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година, финансирана…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Психолог“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

17.03.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година, финансирана…

17.03.2023

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Местни приходи”

Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при…

14.03.2023

Обява за провеждане на среща с представители на НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново и випускниците от средно училище „Максим Райкович“ - гр. Лясковец

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че във връзка с обявения прием на кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 г. за придобиване на…

14.03.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.03.2023 г.

14.03.2023

Община Лясковец приема предложения на местната общност за бюджетната прогноза за периода 2024-2026 година

Община Лясковец информира гражданите, че във връзка с подготовката на бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2024-2026 година приема предложения на…

10.03.2023

Обява за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-194 / 07.03.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за…

09.03.2023

Материали с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване, във връзка с изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023 г., Централната избирателна комисия разпространява видео и аудио материали разясняващи…

07.03.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.03.2023 г.

07.03.2023

Справка за предоставените от общините средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите за 2022 г.

Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за…

02.03.2023

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец.

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-1731/23.02.2023 г. на Областен управител на област Велико…

01.03.2023

Заповед за изменение на заповед във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2022-2023 г.

Заповед №497 / 28.02.2023 г. за изменение на Заповед №2359 / 23.11.2022 г. за определяне на имотите с начин на трайно ползване „полски път” в землището на гр. Лясковец…

01.03.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 01.03.2023 г.

01.03.2023

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-127/22.02.2023 г. на командира на Военновъздушните сили са обявени 88 (осемдесет и осем)…

28.02.2023

Проект на Годишен списък за 2023 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища на Община Лясковец под наем

Ha основание чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински…

24.02.2023

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Заповед №466 / 23.02.2023 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

24.02.2023

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

Заповед №465 / 23.02.2023 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с провеждането на…

23.02.2023

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” (Ръководител на звено за вътрешен одит) в Общинска администрация на община Лясковец - 1 (едно) работно място

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и необходимостта от провеждане…

23.02.2023

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в Общинска администрация на община Лясковец - 1 (едно) работно място

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и във връзка с необходимостта от провеждане на конкурс…

23.02.2023

Организиране на информационен ден по обявена сесия за набиране на проектни предложения към Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец за 2023 година

22.02.2023

Предложение за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

21.02.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 21.02.2023 г.

20.02.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № 3РД-189/10.02.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за…

17.02.2023

Представяне на Анализ на потребностите от социални услуги в община Лясковец и обсъждане на Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Съгласно чл. 42 от Наредбата за планиране на социалните услуги, считано от днес - 17.02.2023 г., Община Лясковец представя на вниманието на заинтересованите лица и…

17.02.2023

Проект на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Лясковец

На заинтересованите лица и организации се предоставя 30 дневен срок, считан от 17.02.2023 г. за предложения и становища.Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4 от…

17.02.2023

Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец

На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

17.02.2023

Покана до политическите партии и коалиции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Покана до политическите партии и коалиции за консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в…

16.02.2023

Избирателни списъци за гласуване в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г., по секции в община Лясковец.

16.02.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…
Община Лясковец приема заявления за участие в новата…

15.02.2023

Община Лясковец приема заявления за участие в новата процедура за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до 10.05.2023 г.

Община Лясковец Ви уведомява, че на 20.12.2022 г. беше даден старт на новата процедура за енергийна ефективност (т.н. „саниране“) на многофамилни жилищни сгради в режим…

14.02.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.02.2023 г.

08.02.2023

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Заповед №379 / 08.02.2023 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

08.02.2023

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Заповед №378 / 08.02.2023 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

07.02.2023

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-01-34/25.01.2023 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 95…

07.02.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.02.2023 г.

07.02.2023

Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I - за площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин „CBA“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили

Заповед №365 / 06.02.2023 г. за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I - за площад в квартал 80 по ПУП на…

07.02.2023

Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с проекта на Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин „CBA“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили

Проектът на Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за площад в квартал 80 по ПУП на гр…

06.02.2023

Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2023

Настоятелство на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Община Лясковец, в изпълнение на Решение № 524 от Протокол № 66 от заседание на Общински съвет Лясковец…

31.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 31.01.2023 г.

30.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили, на Военноморските сили и на Националната гвардейска част

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ОХ-1182/20.12.2022 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за допускане до участие и…

30.01.2023

Обява относно ранен прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2023-2024 г.

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че във Висшите военни училища е обявен прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023-2024 г. за…

26.01.2023

Съобщение за оспорване на Решение № 504 от 22.12.2022 г. на Общински съвет – Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по протест от прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново…

25.01.2023

Прекъсване на електронните административни услуги поради профилактика на Държавния хибриден частен облак

Община Лясковец информира потребителите на електронни административни услуги, че съгласно уведомително писмо от Изпълнителна агенция „Инфраструктура на…

24.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 24.01.2023 г.

23.01.2023

Съобщение за въвеждане на временен режим на движение на МПС по общински път Лясковец-Честово

Община Лясковец Ви уведомява, че със Заповед №2773 от 19.12.2022 г. на Кмета на Община Лясковец се въвежда временен режим на движение на МПС по общински път…

18.01.2023

Обявление №М-2622 #2 / 06.01.2023 г., обнародвано в „Държавен вестник“ на 17.01.2023 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 515, взето с протокол № 64 на редовно заседание на Общински съвет -…

18.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишка длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-02-388 / 21.03.2022 г. на началника на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ - гр…

18.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1160 / 14.12.2022 г. на министъра на отбраната и заповед №РД-36 / 11.01.2023 г. на началника на…

17.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 17.01.2023 г.

13.01.2023

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ обявява прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 година

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ обявява прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 година по следните специализации:•…

13.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1192 / 23.12.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 9 (девет) вакантни длъжности за…

10.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 10.01.2023 г.

09.01.2023

Обявление №М-3852 #1 / 06.01.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 32 от 04.01.2023г. на Кмета на…

06.01.2023

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

05.01.2023

Обявление №М-3830 #1 / 05.01.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 33 от 04.01.2023 г. на Кмета на…

03.01.2023

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 03.01.2023 г.

03.01.2023

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин „CBA“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че…