Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Търгове и конкурси от 2016 година

21.12.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение

Заповед №2448 / 19.12.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение (търговски обект) в сградата на…

28.11.2016

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 12 отдел 244 - д2

Заповед № 2188 / 25.11.2016 г. за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 12 отдел 244 - д2.

24.11.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2157 / 23.11.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ I-95 за училищен квартал…

07.11.2016

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 12 (отдел 244 - „д2”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 2027 / 07.11.2016 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  2. Други тръжни условия. 3. Изисквания, на които трябва да…

14.10.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №1880 / 12.10.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години, на имот частна общинска…

23.08.2016

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост

Заповед № 1481 / 12.08.2016 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години, считано за стопанската 2016/2017…

16.08.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост

Заповед №1494 / 15.08.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на част от имот частна общинска…

12.08.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №1471 / 12.08.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична общинска собственост.

27.06.2016

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №1133 / 27.06.2016 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години на имоти частна общинска…

22.06.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №1091 / 21.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на имот частна общинска собственост, находящ…

16.06.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен

Заповед №1043 / 16.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на терен - тротоарна площ в обхвата на…

16.06.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1042 / 16.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XVII по ПУП-ПР на гр…

10.06.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

Заповед №1008 / 08.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на част от имот частна общинска собственост…

08.06.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

Заповед №1006 / 08.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на част от имот частна общинска собственост…

19.05.2016

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 917 / 18.05.2016 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост в кв. 18а по ПУП - План за регулация на с…

18.05.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот частна общинска собственост

Заповед № 912 / 18.05.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 стопански години за създаване на трайни насаждения…

18.05.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед № 911 / 18.05.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ сграда и навес към нея…

05.04.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти частна общинска собственост

Заповед № 675 / 01.04.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2016/2017 г., на имот…

18.03.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед № 591 / 18.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2016/2017 г., на имот…

15.03.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед № 571 / 15.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XI в кв. 134 по ПУП - План…

19.02.2016

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 8 отдел 241 - м

Заповед № 402 / 19.02.2016 г. за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 8 отдел 241 - м.

05.02.2016

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 8 (отдел 241 - „м”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 334 / 05.02.2016 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  2. Други тръжни условия. 3. Изисквания, на които трябва да…

22.01.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект публична общинска собственост

Заповед №158 / 21.01.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от обект публична общинска собственост…

20.01.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №155 / 20.01.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот публична общинска собственост…

18.01.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №140 / 18.01.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален номер №1231.